China CiXi Jindiao Plastic Products Factory
Address: #910 NO39 LANE 158 HUANCHENG XI RD NINGBO CHINA
Postocode:315010
Telphone:+86-574-87504867
Fax:+86-574-87504857
mail:sales@cnjindiao.com
cntianmei@vip.sina.com
FS3069-1
 
 

Item Nr.

Width (cm)

Height  (cm)

Carton Pack

FS3069-1

30

69

70x32x38cm /10pcs

 
 
| 电机模具 | 海曙鲜花 | 宁波流水线 | 音箱网罩 | 宁波生产线 | 宁波办公家具 | 宁波工作服 | 螺纹环塞规 | 铝压铸 | 城市360生活网